Förening stämma söndag 24 April

 Kl: 11.00 i Stala Bygdegård

 

Nu är det dags att ha vår andra årsstämma i föreningen.

Det skall bestämmas vilka som skall styra föreningen!

Hur går vi vidare!

När får vi beslut och när kan vi sätta igång!

 

Alla medlemmar är Hjärtligt Välkomna.

Askerön/Säckebäck Fiber

Torwald Cullberg

Sekreterare

Kallelse till årstämma 2016-04-24

Årsredovisning 2015 Fiber 160207

Proposition 1 föreningsstämman 2016

Proposition 2 föreningsstämman 2016

Proposition 3 föreningsstämman 2016

Budget 2016 föreningens verksamhet