Årsmöte söndag 26 Mars 2017

 Kl: 11.00 i Stala Bygdegård

Nu är det dags att ha vår tredje årsstämma i föreningen.

Det skall bestämmas vilka som skall styra föreningen!

Hur går vi vidare!

Nu när får vi beslut, när kan vi sätta igång!

Alla medlemmar är Hjärtligt Välkomna.

Askerön/Säckebäck Fiber

Hans Oscarsson

Sekreterare

Dagordning årsmöte 170326

Årsredovisning 2016

Budget 2017

Proposition 1 Stadgeändringar och 2 Upphandlingsmodell

Förslag till nya stadgar

Lag 1987:667 om ekonomiska föreningar