Författare: fiberadmin (sida 2 av 2)

Medlemsförändringar

Hej!

Föreningen har under den senaste tiden kontaktat ett antal medlemmar som saknat avtal för att stämma av om det är aktuellt att skriva avtal eller avvakta. Efter tidigare beslut om att individuellt godkänna avtalen som inkommer så är nästa styrelsemöte inplanerat till den 20/9. Det är fortfarande kvar några att fråga då det är ingångna avtal som styr om fastigheten ska ha del i fiberanläggningen.

Notera att det är fortfarande möjligt att få del av EU-bidrag vid ansökan nu. Vi har sökt för 280 fastigheter och kan höja fram till början av oktober då Jordbruksverket stänger möjligheten att ändra en ansökan.

Det finns en möjlighet att finansiera sin egen anslutningskostnad med ett lån från Orust Sparbank. Det ligger dels i dokument och här finns en länk Orust Sparbank lånelöfte enskilda 150728

Styrelsemöte 14/8

Sen rapport från senaste styrelse mötet den 14:e augusti, men vi kan rapportera följande:

 

Vi har fått en inbjudan från Orust kommuns IT ansvarig till information där vi kommer att vara representerade.

Vi kommer även att deltaga i Bredbandskonferens i Göteborg den 13 september, vi räknar med att åka 4 personer.

Orust sparbank har meddelat att de kan erbjuda lån till medlemmar som önskar för att lösa finansieringen av den enskildes anslutning.

Totalt är vi nu 219 personer som är intresseanmälda och eller fullvärdiga medlemmar.

För närvarande avvaktar vi beslut om EU-bidrag för anläggningen vilket vi hoppas få beslut om under november.

(Vi missade att uppdatera vår tidplan men det har inte ändrats mer än ovan punkten EU-bidrag. Redanm.)

Vi beslutade att:

Vi skall gå en utbildning för kontaktpersoner inom Bynets regi den 30:e augusti.

Vi har godkänt ytterligare 11 avtal under juli och augusti.

Tills vidare är efteranmälningsavgiften 1000kr.

Ett fåtal har betalt in pengar men inte tecknat avtal, dessa kommer att föreslås att skriva på ett avtal, annars kommer deras pengar att betalas tillbaka och intresse i anläggningen att läggas vilande och ny prövning att göras om de vill ansluta senare.

Löpande uppdatering av hemsidan göres efter varje styrelsemöte.

Medlemsantalet ökar

Styrelsen tackar det stora antalet medlemmar som har beslutat sig den senaste tiden att skriva avtal efter att ha varit medlemmar sedan en tid.

Vi har också en chans att hälsa ett antal nya medlemmar varmt välkomna att vara med. Vi är nu 214 medlemmar. Dessutom har vi 6 st som har visat intresse men ändå avvaktar av olika skäl.

Då det har varit en period av varierande sätt att bli medlem så har vi just nu ett antal som har betalat in såväl medlemsinsats, årsavgift och 1:a anläggningsinsatsen. Dessa kommer vi söka kontakt med igen för att stämma av läget.

Ett fåtal har skrivit avtal men inte betalat, det är en intressant situation men den löser vi också med tiden.

 

Kan vi enas om att framöver så ansöker nya intresserade medlemmar via dokumentet Ansökan om medlemskap som skickas till Renja Oscarsson, fiber@renja.se, samt betalar in medlemsinsatsen på 100 kr och årsavgiften för 2015 som är 100 kr.

Inbetalning sker till bankgiro 532-4652, glöm inte fastighetsbeteckningen på inbetalningen. (En inbetalning utan en ansökan är inte en godkänd medlem.)

Anslutningsavtal ska skickas/lämnas i 2 påskrivna exemplar till Renja Oscarsson, Stora Askerön 484, 471 75 Hjälteby. Detta är enbart giltigt om det finns en godkänd medlem som tecknar avtalet.

I samband med att anslutningsavtalet kommer in kommer en faktura på 1:a anläggningsinsatsen att skickas till medlemmens epostadress.

Styrelsen ska numera godkänna varje medlemsansökan och anslutningsavtal som kommer in.

Det går att bara vara medlem utan att skriva avtal, men huvudsyftet med föreningens verksamhet är att bygga en fiberanläggning och sedan driva den.

Vi har tagit ett steg framåt i projektet, tror vi.

Framöver kommer vi att ha en egen sida för all information rörande fiberanläggningsprojektet. Viktigast är att vi ska ha en uppdaterad projekttidplan där.

Den ska stämmas av varje styrelsemöte och första ändringen var i går. Jordbruksverket har meddelat att besked om EU-bidrag kommer tidigast i november, inte oktober som tidigare sagt. Detta påverkar våra möjligheter att slutföra upphandling av markentreprenad och systemleverantörsavtal. Samtidigt är chansen relativt liten att starta grävning förrän tidigast till våren.

Projektplan Fiberanläggning

Policy projekt fiberanläggning 150712

Ny hemsida under uppbyggnad

Vi testar med en ny hemsida som kommer byggas ut allt eftersom.  Låt oss få besked om sådant som saknas och/eller är bra.

Har ni intressanta bilder så skicka en kopia.

Nyare inlägg