Författare: webbredaktör

Dokument från Årsmötet

Nu finns alla dokument från årsmötet, inklusive Telias presentation, uppladdade här på hemsidan. Protokoll är på gång och kommer snart att laddas upp det också.

Ni hittar dom här: http://fiberforeningen.org/dokument/

Årsmöte 6/4 2019 kl. 11.00
på Stala Bygdegård

Nu är det dags för årsstämma i vår förening.

Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för stämman
3. Godkännande av röstlängden
4. Val av 2 justeringspersoner samt rösträknare
5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
6. Fastställande av dagordningen
7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om dispositon av årets vinst eller förlust
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
10. Frågan om arvoden till styrelseledamöter och revisorer
11. Propositioner som skall tas upp på stämman
12. Motioner som skall tas upp på stämman
13. Verksamhetsplan
14. Beslut om årsavgift och andra avgifter
15. Val av ordförande
16. Val av övriga styrelseledamöter och eventuell suppleanter
17. Val av revisorer och eventuella suppleanter
18. Val av valberedning, lägst två och högst 5
19. Övriga frågor
20. Mötets avslutande

Uppdatering av projektläget

Årsmöte kommer att hållas den 6/4 på Stala Bygdegård klockan 11:00. Vi skall då försöka kombinera detta med avtalsinformation för abonnemang m.m.

Arbetet med grävningen är i full gång. Vi har nu grävt det mesta i områdena Varekilsnäs, Säckebäck dock inte Skåpesund. Vi har även kommit igång på Lilla Askerön.

Läs mer under Projekt Fiberanläggning:
http://fiberforeningen.org/projekt-fiberanlaggning/

Full fart på arbetet

Arbetet med grävningen är i full gång. Sedan semestern har vi arbetat från Varekilshållet och utåt. Vi gjorde en smygstart i vintras för att skapa samförläggningsmöjligheter med Trafikverket och Skanova i samband med uppstarten av omläggningsarbetena av väg 160. Arbetet har således pågått i ca 2 månader nu med ett grävmaskinslag om 2 personer.

Läs mer under Projekt Fiberanläggning:
http://fiberforeningen.org/projekt-fiberanlaggning/

Senaste nytt

Nu ha vi lagt in lite ny information på hemsidan.

Vi har uppdaterat projektinformationen:
http://fiberforeningen.org/projekt-fiberanlaggning/

Information om GDPR finns nu tillagt bland dokumenten:
http://fiberforeningen.org/dokument/

Lite nya bilder tillagda i fotogalleriet från arbetet:
http://fiberforeningen.org/fotogalleri/