Författare: webbredaktör (sida 2 av 2)

Hur kommer det att fungera?

Här kommer en beskrivning över vad man kan välja när vårt bredband väl kommer igång och vilka alternativ som finns.

Det kommer att finnas 4 alternativ att välja på. För samtliga alternativ tillkommer

– en årsavgift på 300 kr per år
– en nätavgift på 100 kr per månad (med ett undantag)

Årsavgift och nätavgift ses över vid varje årsmöte och kan justeras beroende på föreningens ekonomiska utfall.

Information om hur/när man kan välja dom olika alternativen kommer i ett separat inlägg senare här på hemsidan.

Telias Gruppavtal för 249 kr per månad + nätavgift
För dom som vill ha ett mycket prisvärt alternativ med bredband året om erbjuds att teckna Telias Gruppavtal. Där får man Bredband + TV + Telefoni för i princip lägre pris än om man enbart tecknar ett bredbandsabonnemang hos en annan valfri leverantör. OBS – det ingår även en trådlös router och en tv-box utan extra kostnad.

Läs mer om vad som ingår i Telias Gruppavtal och vilka tilläggstjänster som finns här: Presentation av Telias Gruppavtal

OBS – För detta alternativ gäller en bindningstid på 5 år. Bindningstiden startar när alla hushåll i föreningen fått Telia Gruppavtal aktiverat. Dvs, det kan innebära att vissa hushåll som kommer igång tidigare får lite längre bindningstid.

Välj själv på ZMARKET
För dom som vill välja fritt bland det mesta som finns på marknaden eller som bara vill ha internet under en kortare period under året (t.ex. under sommaren) så kan man gå in på zmarket.se för att hitta sin egen unika lösning.

Månadskostnaden här blir den kostnad som står angivet på zmarket.se + nätavgiften.

Gå in på zmarket.se redan idag och kolla på utbudet. OBS – det går inte att fylla i sin egen adress än så länge utan man får välja “Orust” och “Bohuslän Fiber” för att se det utbud och dom priser som gäller för oss.

Vilande abonnemang
För dom som vill kunna vila sitt abonnemang under t.ex. vinterhalvåret så betalar man enbart den månatliga nätavgiften.

Detta alternativ används alltså i första hand i kombination med ZMARKET där man betalar för ett abonnemang under t.ex. sommarperioden och sedan enbart betalar nätavgiften under den delen av året man inte behöver internet.

Framtidssäkrat hus
För dom som inte behöver internet från start kan man välja att enbart installera en anslutning fram till huset som senare kan aktiveras när man vill. För detta alternativ betalar man enbart årsavgiften en gång per år och ingen nätavgift.

OBS – Om man väljer detta alternativ innebär det att det inte blir någon installation av en s.k. mediabox på insidan av huset. Om det blir en extrakostnad för detta eller inte när man väl vill aktivera sitt hus är ännu inte beräknat/beslutat.

Dokument från Årsmötet

Nu finns alla dokument från årsmötet, inklusive Telias presentation, uppladdade här på hemsida.

Årsmötesprotokoll 2019-04-06
Årsredovisning 2018 inscannad
Årsmöte 20190406
Vinstdispositionsförslag 2018
Revisionsberättelse 2018
Projektinfo årsmötet 190406
Presentation- Telia Gruppavtal 2019

Ni hittar dom även här: http://fiberforeningen.org/dokument/

Årsmöte 6/4 2019 kl. 11.00
på Stala Bygdegård

Nu är det dags för årsstämma i vår förening.

Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för stämman
3. Godkännande av röstlängden
4. Val av 2 justeringspersoner samt rösträknare
5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
6. Fastställande av dagordningen
7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om dispositon av årets vinst eller förlust
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
10. Frågan om arvoden till styrelseledamöter och revisorer
11. Propositioner som skall tas upp på stämman
12. Motioner som skall tas upp på stämman
13. Verksamhetsplan
14. Beslut om årsavgift och andra avgifter
15. Val av ordförande
16. Val av övriga styrelseledamöter och eventuell suppleanter
17. Val av revisorer och eventuella suppleanter
18. Val av valberedning, lägst två och högst 5
19. Övriga frågor
20. Mötets avslutande

Uppdatering av projektläget

Årsmöte kommer att hållas den 6/4 på Stala Bygdegård klockan 11:00. Vi skall då försöka kombinera detta med avtalsinformation för abonnemang m.m.

Arbetet med grävningen är i full gång. Vi har nu grävt det mesta i områdena Varekilsnäs, Säckebäck dock inte Skåpesund. Vi har även kommit igång på Lilla Askerön.

Läs mer under Projekt Fiberanläggning:
http://fiberforeningen.org/projekt-fiberanlaggning/

Full fart på arbetet

Arbetet med grävningen är i full gång. Sedan semestern har vi arbetat från Varekilshållet och utåt. Vi gjorde en smygstart i vintras för att skapa samförläggningsmöjligheter med Trafikverket och Skanova i samband med uppstarten av omläggningsarbetena av väg 160. Arbetet har således pågått i ca 2 månader nu med ett grävmaskinslag om 2 personer.

Läs mer under Projekt Fiberanläggning:
http://fiberforeningen.org/projekt-fiberanlaggning/

Senaste nytt

Nu ha vi lagt in lite ny information på hemsidan.

Vi har uppdaterat projektinformationen:
http://fiberforeningen.org/projekt-fiberanlaggning/

Information om GDPR finns nu tillagt bland dokumenten:
http://fiberforeningen.org/dokument/

Lite nya bilder tillagda i fotogalleriet från arbetet:
http://fiberforeningen.org/fotogalleri/

 

Nyare inlägg »