Kategori: Stora Askerön

Protokoll från extrastämman

Nu finns protokollet från extrastämman tillgängligt.

Protokoll från extrastämman

Kallelse till Extrastämma

Härmed kallas Du till Extrastämma i Askerön/Säckebäck Fiber EK. Styrelsen kommer att lägga ut en proposition på hemsidan inför stämman inom kort.

Plats: Stala Bygdegård
Datum: Lördagen den 1:e februari 2020
Klockan 11.00

Dagordning

  1. Mötets öppnande
  2. Val av ordförande och sekreterare för stämman
  3. Godkännande av röstlängden
  4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
  5. Styrelsens information om projektet
  6. Styrelsens proposition om tilläggsfinansiering för projektet
  7. Mötets avslutande

Väl mött
Styrelsen

Nu grävs det för fullt på Stora Askerön!

Bottentången och Buvik har besökts och från och med måndag 16/12, går tre lag mot Förnäs, Sävelycke och Fiskevik. Så länge det är frostfritt går de fort fram i åkermarken.

Det är dags för alla fibermedlemmar att omgående och tydligt märka var på ytterväggen som fibern skall dras in i fastigheten. Lika viktigt är det att markera (med färg, och/eller pinnar) var el, vatten mm ligger under mark. Gör fritt vid fasaden och underlätta för grävlaget att nå husväggen. Om du inte gjort någon markering, bestämmer grävlaget den placering som de finner lämpligast.

Det är mycket viktigt att fiberföreningen har ditt telefonnummer och kan nå dig. Kontakta Renja om du är osäker på om vi har rätt mobilnummer.

För dig som ännu inte anmält dig som medlem – det går fortfarande!

Kontakta Renja Oscarsson på tel: 070-577 24 57 för att få en offert för din anslutning.

Länkar till viktig information

Installationsanvisning för tomten
Presentation Telias Gruppavtal
Hur man aktiverar sitt abonnemang (gäller dom som valt Telia Gruppavtal)
Hur kommer det att fungeraViktig information

Här kommer viktig information. Läs hela inlägget så hittar du vad som gäller för just ditt område på Lilla eller Stora Askerön. Längst ner hittar ni en sammanställning av länkar till tidigare publicerad information här på hemsidan.

Mikaelstrand

Vår fiberentreprenör, AT Installation AB, börjar i veckan arbetet med kompletteringar i fiberblåsningen och kopplingsskåpen så att Mikaelstrand får fiber in till husfasad samt får skarvbox på utsidan. De ringer runt till samtliga i varje kopplingsskåp ett i taget för att få boka tider för installation inomhus. Det arbetet vill de startar nu och framåt. Det betyder att anslutning är färdigbyggd in i huset och montören kontrollerar och registrerar din anslutning innan han går.

En kort stund efter installation ska du ha grönt fast ljus. För den som INTE vill ha Telias gruppavtal så kan man söka upp sin fastighetsadress på zmarket.se och börja beställa tjänster ur deras utbud.

För den som ska ha Telias gruppavtal måste jag få besked om det senast den 10/12 2019. Telia behöver 30 arbetsdagar för att förbereda och ordna fram paket med router, fjärrkontroll och TV-puck. Fiberföreningen ordnar utlämningsdagar, men dagarna går fort och preliminärt datum för att området ska vara färdiginstallerat är 31/1 2020. Detta blir startdatum för gruppavtalet i ert område. Pris och annan info om gruppavtalet finns i Telias presentation på vår hemsidan (se länk längst ner i detta inlägg).

Kontakta fiber@renja.se med besked om ni inte redan lämnat besked om ni vill ha gruppavtal eller ej? Slutdatum för besked den 10/12. Då kan vi ha en lista klar innan Telia måste ha den.

Resten av Lilla Askerön

AT kommer fortsätta sitt arbete med området Stampmyrevägen-Valebergsvägen-Skogslöckevägen-Lärjebergsvägen.

Arbetet startar med fiberblåsning mellan kopplingsskåpen, inskarvning i nodhus och kopplingsskåp, sedan blåser de fiber in till husen med start på Stampmyrevägen. Start direkt efter Mikaelstrand, inget slutdatum satt än.

Arbetet fortsätter i Hallareområdet, sedan vidare via Kristians Väg till södra delen av Lilla Askerön.

Kontakta fiber@renja.se med besked om ni inte redan lämnat besked om ni vill ha gruppavtal eller ej? Slutdatum för besked den 31/12. Då kan vi ha en lista klar innan Telia måste ha den.

Norra Stora Askerön

Grävning pågår i ert område. Vi måste ha löst sjöförläggning innan området kan få fiber, men vi hoppas ordna detta så snart vi bara kan.

Övriga Stora Askerön

Vi kommer gräva från korsningen i Sävelycke mot skolhuset och mitten på ön. Därifrån går matningen av fiber till södra delen öster om stora vägen och sedan matas Förnäsvägen vidare över Kalven till Danestadens sommarstugeområde vidare till Heden. Sista huset blir Möllers i skogen.

Vi samförlägger med Ellevio i Bottetången-Buvik. Det blir el även mitt på ön, i Danestans sommarstugeområde- ut till Varvet och fram till Möllers. De sliter för att få fram material och folk osv för att kunna följa oss så mycket det går och kommer gå efter och komplettera dit vi inte ska efteråt.

Det verkar vara en markägare som inte vill skriva avtal utan styrelsen kan bli tvungen att söka Ledningsrätt för att komma fram. Tyvärr!

Grävaren får telefonnummer ca en vecka innan han gräver och söker kontakt med fastighetsägarna de planerar att gräva hos. Detta är min förvarning till de som är kvar att grävas hos. Kolla om vi har rätt telefonnummer.

Hjälp såväl grävaren som fiberentreprenören genom att fundera på var en lämplig placering av skarvboxen på fasaden. Titta på installationsanvisningen på hemsidan. Vår installation inkluderar bara en ”patchkabel” mellan skarvboxen och mediaboxen på insidan som är 2,5m. Andra lösningar kostar extra för respektive medlem.

Länkar till viktig information

Installationsanvisning för tomten
Presentation Telias Gruppavtal
Hur man aktiverar sitt abonnemang (gäller dom som valt Telia Gruppavtal)
Hur kommer det att fungera

Uppdatering om fiberjobbet på bron

Tack allihop för visad hänsyn. De 2,5 timmar vi stod vid bron och försökte komma igenom röret var fridfulla rörande trafik.

Tyvärr misslyckades vi så nu får vi komma upp med ett alternativ. Det är stopp mitt i bron, en skarv som gett sig eller något som innebär att vi får inte igenom ens en slang och behöver ha två stycken där. Vi ska försöka fråga Trafikverket om att få ha ett rör på utsidan av bron i stället.

Alternativ 2 är en sjökabel till. Fler förslag emottages tacksamt. 

Mer info om fiberjobbet på bron mellan askeröarna

Grävlaget kommer börja arbeta vid 20:00 på Stora Askerö-sidan i utvidgningen mot Änga. Dom kommer inte att stå i vägen för trafiken.

Sedan ställer de upp till kl 21:00 då spolbilen kommer stå mitt i vägen för all trafik i ett par omgångar och då står det vakter ute och stoppar trafiken.

Efter detta kommer det vara begränsad framkomlighet förbi brunnslocket vid bron. Kör max 30 km/h, helst ännu långsammare annars tvingas vi lägga ut gupp.

Gubbarna jobbar så dags för att inte stänga av dagtid och hoppas bli helt klara med förläggningen under natten.

Begränsad framkomlighet på bron mellan Stora och Lilla Askerön 6/11 från kl 21:00 !!

Nu levereras äntligen Bredband till Askerön/Säckebäck Fiberförening!

Först ut att ta emot bredbandstjänster är grannarna i Säckebäck som sedan Oktober har tillgång till ett stort utbud av TV kanaler, telefoni och/eller internet.

Lilla Askerön står på tur att kopplas in och den observante har sannolikt sett att grävning pågår vid familjen Hagströms gård. Grävteam 1 når bron till Stora Askerön redan på måndag och går norrut mot Buvik.

Två veckor senare kommer Grävteam 2 & 3 till Stora Askerön.

Den 6/11 kl 21:00 utförs fiberarbete längs bron mellan Lilla och Stora Askerön vilket innebär begränsad framkomlighet under ett antal timmar.

Kabeldragning, spolning samt fiberblåsning utförs och därför ber Fiberföreningen alla trafikanter att, där möjligt, undvik att passera området under arbetets pågående. 

Fiberföreningen tackar på förhand för visad hänsyn och tålamod.

Hur man aktiverar sitt abonnemang

Här kommer lite information om hur man aktiverar sitt abonnemang.

EU-bidraget är beviljat

Det är med stor glädje vi kan meddela att EU-bidraget beviljades 2016-11-30.

Vi arbetar med markavtal, har startat en utredning om anläggningen ska dras via sjökabel eller via vägbankarna till Lilla Askerön och har förberett några alternativa dragningar på olika ställen i området.

Nu ska ett anbudsunderlag färdigställas för den planerade totalentreprenaden, enligt de regler som gäller för bidragsansökan. Vi hoppas att grävning ska påbörjas så snart vi har en entreprenör.

Glöm nu inte att bidraget betalas när projektet är avslutat. Vi finansierar byggnationen med våra insatser samt ett lån från Orust Sparbank under byggtiden. Återbetalning av lånet sker med bidragspengarna, så vår kostnad är räntan under lånetiden.

När vi vet datum för byggstart kan vi besluta om betalningsdatum för insatsen. Besked kommer här så fort vi vet mer.