Kategori: Varekilsnäs/Säckebäck

Protokoll från extrastämman

Nu finns protokollet från extrastämman tillgängligt.

Protokoll från extrastämman

Kallelse till Extrastämma

Härmed kallas Du till Extrastämma i Askerön/Säckebäck Fiber EK. Styrelsen kommer att lägga ut en proposition på hemsidan inför stämman inom kort.

Plats: Stala Bygdegård
Datum: Lördagen den 1:e februari 2020
Klockan 11.00

Dagordning

  1. Mötets öppnande
  2. Val av ordförande och sekreterare för stämman
  3. Godkännande av röstlängden
  4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
  5. Styrelsens information om projektet
  6. Styrelsens proposition om tilläggsfinansiering för projektet
  7. Mötets avslutande

Väl mött
Styrelsen

Hur man aktiverar sitt abonnemang

Här kommer lite information om hur man aktiverar sitt abonnemang.

Start den 14/10!

Det är nu med stor glädje vi lämnat ut den första omgången med Telia-paket för de gruppavtalskunder på Orust som kan börja nyttja fibern redan den 14:e oktober. Utlämningen skedde i Skolhuset Stora Askerön helgen 4-6:e oktober.

På bilden ser ni en glad medlem när han hämtade ut sitt Telia-paket.

Mer detaljerad info hittar ni här: http://fiberforeningen.org/projekt-fiberanlaggning/

EU-bidraget är beviljat

Det är med stor glädje vi kan meddela att EU-bidraget beviljades 2016-11-30.

Vi arbetar med markavtal, har startat en utredning om anläggningen ska dras via sjökabel eller via vägbankarna till Lilla Askerön och har förberett några alternativa dragningar på olika ställen i området.

Nu ska ett anbudsunderlag färdigställas för den planerade totalentreprenaden, enligt de regler som gäller för bidragsansökan. Vi hoppas att grävning ska påbörjas så snart vi har en entreprenör.

Glöm nu inte att bidraget betalas när projektet är avslutat. Vi finansierar byggnationen med våra insatser samt ett lån från Orust Sparbank under byggtiden. Återbetalning av lånet sker med bidragspengarna, så vår kostnad är räntan under lånetiden.

När vi vet datum för byggstart kan vi besluta om betalningsdatum för insatsen. Besked kommer här så fort vi vet mer.