Här finns samlat de dokument som vi arbetar med just nu.

Ansökan om medlemskap (1 ex. vid ansökan om medlemskap)
Anslutningsavtal fiberanläggning (2 påskrivna ex. vid ansökan om medlemskap)
Mall markupplåtelseavtal
Fiberhandbok_150918_ver2
Installationsanvisn för tomten 180706
GDPR Policy

Projektdokument
Policy projekt fiberanläggning 150712
Projektplan Fiberanläggning
Orust Sparbank lånelöfte enskilda 150728

Föreningens gällande styrdokument
Stadgar gäller from 170426
Lag 1987:667 om ekonomiska föreningar

Medlemsmöte 20180510
Presentation 180510

Årsmöte 20180317
Årsstämma fiber 180317
Årsredovisning fiber 2017
Revisionsberättelse fiber 2017
Budget 2018

Årsmöte 20170326
Årsmötesprotokoll 170326
Årsredovisning 2016
Budget 2017
Revisionsberättelse för 2016
Proposition 1 o 2 Stadgeändringar o upphandlingmodell
Förslag till nya stadgar rev. 20170313 (antogs på årsmötet)
Dagordning årsmöte 170326

Årsmöte 20160424
Årsmötesprotokoll 20160424
Bilaga 2 Årsredovisning inkl budgetförslag
Bilaga 3 Revisionsberättelse 2016
Bilaga 4 Bildspel info fiberprojektet
Proposition 1 föreningsstämman 2016
Proposition 2 föreningsstämman 2016
Proposition 3 föreningsstämman 2016

Årsmöte 20150201
Årsmötesprotokoll 150201