Här finns samlat de dokument som vi arbetar med just nu.

 

Ansökan om medlemskap (1 ex. vid ansökan om medlemskap)

Anslutningsavtal fiberanläggning (2 påskrivna ex. vid ansökan om medlemskap)

Mall markupplåtelseavtal

Fiberhandbok_150918_ver2

 

Projektdokument

Policy projekt fiberanläggning 150712

Projektplan Fiberanläggning

Orust Sparbank lånelöfte enskilda 150728

 

Föreningens gällande styrdokument

Stadgar gäller from 170426

Lag 1987:667 om ekonomiska föreningar

 

Årsmöte 20170326

Årsmötesprotokoll 170326

Årsredovisning 2016

Budget 2017

Revisionsberättelse för 2016

Proposition 1 o 2 Stadgeändringar o upphandlingmodell

Förslag till nya stadgar rev. 20170313 (antogs på årsmötet)

Dagordning årsmöte 170326

Årsmöte 20160424

Årsmötesprotokoll 20160424

Bilagor till årsmötesprotokollet 2016: Bilaga 1 Röstlängd  Bilaga 2 Årsredovisning inkl budgetförslag  Bilaga 3 Revisionsberättelse 2016  Bilaga 4 Bildspel info fiberprojektet  Proposition 1 föreningsstämman 2016  Proposition 2 föreningsstämman 2016  Proposition 3 föreningsstämman 2016

 

Årsmöte 20150201

Årsmötesprotokoll 150201