Askerön/Säckebäcks Fiber Ekonomisk förening är en förening som bildats i syfte att skapa förutsättningar för en fiberlösning för fastigheter inom områdena Varekilsnäs, Skåpesund, Säckebäck samt Stora och Lilla Askerön.

Att dra fiber till fastigheterna öppnar möjlighet till en snabb och tillförlitlig bredbandsuppkoppling med en bandbredd som möjliggör kostnadsbesparingar genom att använda samma uppkoppling för både TV, telefon och internet. Sannolikt kan du även räkna med att värdet på din bostad höjs om tillgång till fiber-optisk internetanslutning finns tillgänglig.

Vi är nu över 200 medlemmar och har startat projektering av fiberanläggningen.  Vår reviderade tidsplan är att ha fiberkabel i marken under 2017.

Fiberkartan visar utseendet på vår anläggning som vi arbetar med just nu och ändras allt eftersom projektet framskrider.

Det är gjort vissa ändringar i kartan. Alla som inte har skrivit avtal har markerats med en gul flagga. De som vi har skrivit avtal med är grön flagg på.

 

Fiberkartan