Föreningen nås

Telefon: +46 702-900 818

Epost: askeron.sackeback@gmail.com

 

Föreningens styrelse:

Ordförande: Kent Andersson                         tfn: +46 760264 945      epost: ordforande@fiberforeningen.org

Sekreterare: Hans Oscarsson                       tfn: +46 733 119 880     epost: sekreterare@fiberforeningen.org

Kassör: Anders Carlsson                                    tfn: +46 705 561 919     epost: kassor@fiberforeningen.org

Medlemsregistrerare: Renja Oscarsson  tfn: +46 705 772 457      epost: fiber@renja.se