Styrelsen tackar det stora antalet medlemmar som har beslutat sig den senaste tiden att skriva avtal efter att ha varit medlemmar sedan en tid.

Vi har också en chans att hälsa ett antal nya medlemmar varmt välkomna att vara med. Vi är nu 214 medlemmar. Dessutom har vi 6 st som har visat intresse men ändå avvaktar av olika skäl.

Då det har varit en period av varierande sätt att bli medlem så har vi just nu ett antal som har betalat in såväl medlemsinsats, årsavgift och 1:a anläggningsinsatsen. Dessa kommer vi söka kontakt med igen för att stämma av läget.

Ett fåtal har skrivit avtal men inte betalat, det är en intressant situation men den löser vi också med tiden.

 

Kan vi enas om att framöver så ansöker nya intresserade medlemmar via dokumentet Ansökan om medlemskap som skickas till Renja Oscarsson, fiber@renja.se, samt betalar in medlemsinsatsen på 100 kr och årsavgiften för 2015 som är 100 kr.

Inbetalning sker till bankgiro 532-4652, glöm inte fastighetsbeteckningen på inbetalningen. (En inbetalning utan en ansökan är inte en godkänd medlem.)

Anslutningsavtal ska skickas/lämnas i 2 påskrivna exemplar till Renja Oscarsson, Stora Askerön 484, 471 75 Hjälteby. Detta är enbart giltigt om det finns en godkänd medlem som tecknar avtalet.

I samband med att anslutningsavtalet kommer in kommer en faktura på 1:a anläggningsinsatsen att skickas till medlemmens epostadress.

Styrelsen ska numera godkänna varje medlemsansökan och anslutningsavtal som kommer in.

Det går att bara vara medlem utan att skriva avtal, men huvudsyftet med föreningens verksamhet är att bygga en fiberanläggning och sedan driva den.