Hej!

Vi välkomnar fortfarande nya medlemmar som tecknar anslutningsavtal med föreningen.

Man kan alltid ansluta sig till vår anläggning under förutsättning att fastigheten finns i vårt anslutningsområde. Prislappen kan variera beroende på var fastigheten finns och viktigast när ansökan om anslutning inkommer.

Idag, 2016-12-04, har vår ansökan om EU-bidrag blivit godkänd, vilket innebär att vi har förutsättningarna för att börja det konkreta arbetet med att bygga en fiberanlägging. Ansökan är för 280 fastigheter, vilket innebär att prislappen fram tills vi har 280 anslutningsavtal godkända får del av bidraget. Ansökningar därefter kommer få ett pris på minst 30 000 kr, men vi tar fortfarande emot den som vill ha en fiberanslutning till sin fastighet. Det kommer vara en period när vi inte kan ansluta nya fastigheter och det är från när grävningen är klar och fram till fiberanläggningen är i drift. Därefter går det att ansluta fastigheter men till ett marknadsmässigt pris som lämnas på offert.

Om du är intresserad av att ansluta din fastighet behöver vi få en medlemsansökan, samt 2 påskrivna exemplar av din anslutningsansökan skickade till mig Renja Oscarsson, Stora Askerön 484, 472 98 Askerön. Ansökan behandlas sedan på nästkommande styrelsemöte och om ansökningen godkänds returneras ett exemplar påskrivet av kassören eller ordförande. Med följer en faktura på medlemsinsatsen om 100 kr samt den första anläggningsinsatsen om 900 kr.

Medlemsansokan                                               Anslutningsavtal

Från det datum din ansökan är godkänd ska en medlem även betala årsavgift för föreningens egen verksamhet. För år 2016  är den 300 kr. Årsavgiften för 2017 fastställs på nästa årsmöte och faktureras därefter samtliga medlemmar.