Sida 2 av 4

Grävning på Lilla Askerön

Hej allihop!

Det är dax för grävlagen att flytta till södra sidan av Väg 1158. De är runt Pergolia AB och husen närmast just nu.

OBS! På måndag förmiddag den 17/6 efter kl. 09.00 vill grävlaget lägga slang tvärs över Kristians Väg intill första huset på vägen så det BLIR omöjligt att komma in eller ut på Kristians Väg en stund.

Sedan kommer de arbeta sig ner längs Kristians Väg under veckan och gå vidare längs Hallarevägen. De hoppas vara färdiggrävda där innan sin semester v.29-32, men det är besvärlig terräng.

Är det frågor så kontaktar ni Renja på telefon 0705-772457 både under helgen och framöver.

Hur kommer det att fungera?

Här kommer en beskrivning över vad man kan välja när vårt bredband väl kommer igång och vilka alternativ som finns.

Det kommer att finnas 4 alternativ att välja på. För samtliga alternativ tillkommer

– en årsavgift på 300 kr per år
– en nätavgift på 100 kr per månad (med ett undantag)

Årsavgift och nätavgift ses över vid varje årsmöte och kan justeras beroende på föreningens ekonomiska utfall.

Information om hur/när man kan välja dom olika alternativen kommer i ett separat inlägg senare här på hemsidan.

Telias Gruppavtal för 249 kr per månad + nätavgift
För dom som vill ha ett mycket prisvärt alternativ med bredband året om erbjuds att teckna Telias Gruppavtal. Där får man Bredband + TV + Telefoni för i princip lägre pris än om man enbart tecknar ett bredbandsabonnemang hos en annan valfri leverantör. OBS – det ingår även en trådlös router och en tv-box utan extra kostnad.

Läs mer om vad som ingår i Telias Gruppavtal och vilka tilläggstjänster som finns här: Presentation av Telias Gruppavtal

OBS – För detta alternativ gäller en bindningstid på 5 år. Bindningstiden startar när alla hushåll i föreningen fått Telia Gruppavtal aktiverat. Dvs, det kan innebära att vissa hushåll som kommer igång tidigare får lite längre bindningstid.

Välj själv på ZMARKET
För dom som vill välja fritt bland det mesta som finns på marknaden eller som bara vill ha internet under en kortare period under året (t.ex. under sommaren) så kan man gå in på zmarket.se för att hitta sin egen unika lösning.

Månadskostnaden här blir den kostnad som står angivet på zmarket.se + nätavgiften.

Gå in på zmarket.se redan idag och kolla på utbudet. OBS – det går inte att fylla i sin egen adress än så länge utan man får välja “Orust” och “Bohuslän Fiber” för att se det utbud och dom priser som gäller för oss.

Vilande abonnemang
För dom som vill kunna vila sitt abonnemang under t.ex. vinterhalvåret så betalar man enbart den månatliga nätavgiften.

Detta alternativ används alltså i första hand i kombination med ZMARKET där man betalar för ett abonnemang under t.ex. sommarperioden och sedan enbart betalar nätavgiften under den delen av året man inte behöver internet.

Framtidssäkrat hus
För dom som inte behöver internet från start kan man välja att enbart installera en anslutning fram till huset som senare kan aktiveras när man vill. För detta alternativ betalar man enbart årsavgiften en gång per år och ingen nätavgift.

OBS – Om man väljer detta alternativ innebär det att det inte blir någon installation av en s.k. mediabox på insidan av huset. Om det blir en extrakostnad för detta eller inte när man väl vill aktivera sitt hus är ännu inte beräknat/beslutat.

Årsmöte 6/4 2019 kl. 11.00
på Stala Bygdegård

Nu är det dags för årsstämma i vår förening.

Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för stämman
3. Godkännande av röstlängden
4. Val av 2 justeringspersoner samt rösträknare
5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
6. Fastställande av dagordningen
7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om dispositon av årets vinst eller förlust
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
10. Frågan om arvoden till styrelseledamöter och revisorer
11. Propositioner som skall tas upp på stämman
12. Motioner som skall tas upp på stämman
13. Verksamhetsplan
14. Beslut om årsavgift och andra avgifter
15. Val av ordförande
16. Val av övriga styrelseledamöter och eventuell suppleanter
17. Val av revisorer och eventuella suppleanter
18. Val av valberedning, lägst två och högst 5
19. Övriga frågor
20. Mötets avslutande

Full fart på arbetet

Arbetet med grävningen är i full gång. Sedan semestern har vi arbetat från Varekilshållet och utåt. Vi gjorde en smygstart i vintras för att skapa samförläggningsmöjligheter med Trafikverket och Skanova i samband med uppstarten av omläggningsarbetena av väg 160. Arbetet har således pågått i ca 2 månader nu med ett grävmaskinslag om 2 personer.

Läs mer under Projekt Fiberanläggning:
http://fiberforeningen.org/projekt-fiberanlaggning/

Medlemsmötet

Hej allihop!

Medlemsmötet  i maj kan sammanfattas så här.

Närvarande medlemmar ur styrelsen presenterade sig.
Vi informerade om GDPR och hur personlig information idag finns lokalt hos Renja Oscarsson och enbart lämnas ut om det krävs för att genomföra byggprojektet samt hålls för att kunna fylla avtalskraven för respektive medlem. Medlemmarna ska uppdatera kontaktinformation och när en medlem avgår tas den personliga informationen bort. Eventuell information om anslutningen kommer finnas tills fiberanläggningen eller syftet med informationen upphör att existera. Styrelsen har startat ett samarbete med de övriga fiberföreningarna runt oss för att vi ska skapa en policy som är likadan för allihop. Detta är inte klart än.

Närvarande fick en kort presentation av projektets status fram till mötet. Projektet har blivit försenat i starten. Vid startmötet med entreprenörerna fick vi besked om att byggstart kunde ske tidigast i slutet av maj och att slutdatum blir kvartal 1 2019. Presentation 180510

Styrelsen har arbetat fram ett avtal med Orust Kommun/ VG-regionen om förläggning av ett ”stamnät” mellan telestationen och nodhuset på Lilla Askerön. Det är en del av finansieringen som ingick i kalkylen och som gör att vi kan genomföra vårt projekt med bibehållna insatser. Detta var en viktig del innan styrelsen skrev avtal med entreprenörerna i december 2017 och nu har vi det avtalet. Föreningen kommer äga svartfiber för framtida försäljning vid utveckling av vårt område.

Vi diskuterade arbete på fastigheterna och hur vi ska arbeta framöver för att fastighetsägare och berörda markägare ska hållas informerade. Renja utlovade ett dokument rörande installationerna på respektive fastighet. På mötesdagen var det inte klart på ett par punkter som visat sig viktiga för att ringa in vad man som fastighetsägare ska tänka på. Detta är huvudorsaken till att vi inte har skrivit något tidigare. NU är det klart, och finns att läsa på projekthemsidan. Installationsanvisn för tomten 180706.

Telias dotterbolag är vår kommunikationsoperatör och Mattias Larsson från Telia presenterade bägge bolagen. Hans presentation finns bifogad. Viktiga punkter är att vi får ett operatörsneutralt fibernät med en maximal hastighet om 1000 Mbit/ hushåll. Det finns i presentationen lite prisförslag för olika tjänster och paket men fokus var på det gruppavtal med variationer som man kan teckna genom fiberföreningen.  Askerön Säckebäck Fiber. Det går också bra att surfa och se vad Zitius erbjuder på deras hemsida zitius.se.

Sist ut så presenterade sig Kenneth Pettersson från Ljud & Bild Center i Stenungsund. Han kan hjälpa en fastighetsägare med allt som rör nätverk TV och telefoni i varje fastighet efter att mediaboxen är monterad. Mediaboxen har ett nätverksuttag för bredband, ett för TV och ett för IP-telefoni. Från Mediaboxen får fastighetsägaren/bredbandskunden själv bygga sitt nätverk det kommer inte fiberföreningen ha något att göra med. Är man osäker eller bara vill ha någon som ordnar detta är Kenneth ett alternativ som är intresserad av att hjälpa er.

Tack för ett välbesökt möte och vi planerar för ett till när vi närmar oss uppstart av systemet.

Medlemsmöte kl. 11.00
torsdagen den 10/5
på Stala Bygdegård

Inbjudan informationsmöte

Du/ ni är inbjudna till informationsmöte Askerön/Säckebäck Fiber EK

Plats:          Stala Bygdegård
Tid:            Torsdagen den 10:e maj 2018 klockan 11.00

Program

På vårt årsmöte i mars kom vi fram till att vi vill ha ett informationsmöte om projektet.

Detta informationsmöte kommer att ge en lägesinformation, uppstart, arbete på din tomt/ hus mm.

Vi kommer även att ha våra samarbetspartners närvarande såsom Telia, Ljud och Bild, vår fiber-system leverantör mfl.

Detta innebär att det finns möjlighet till frågeställningar som abonnemangsformer mm

Väl mött Styrelsen

« Äldre inlägg Nyare inlägg »