Status Lilla Askerön

I området Stampmyrevägen, Valebergsvägen, Skogslöckevägen, La Skogslöckevägen o Lärjebergsvägen finns ett antal hus som inte anslutningen har blivit aktiverad av montören, den blinkar orange. Det verkar som att vår kommunikationsoperatör har strul i sin aktiveringsrutin och då kommer er anslutning inte igång korrekt. Detta kan enbart Zitius rätta till och det kräver en felanmälan hos Telia Kundtjänst.

Om ni kan se er adress i sökfältet på zmarket.se så vet ni att ni finns deras system. Jag har rapporterat in samtliga medlemmar även nya, tom förra veckan.

Se till att felanmäla varje anslutning så att de känner press att åtgärda.

Detta gäller även framöver för nyinstallerade anslutningar. När montören varit på plats ska mediaboxen ha blått ljus för ok ström och blinkande grönt ljus för en fungerande anslutning. Man kan egentligen bara göra en egen åtgärd. Om man misstänker att felet är åtgärdat så kan mediaboxen behöva återställas genom att dra ur elkontakten 30 s och sedan låta den kolla sig själv ett par minuter.

Gruppavtalen startas det datum som meddelas via Mail och samma sak råder där.

Man aktiverar sitt tjänsteavtal på Telia.se/aktivera och fungerar inte något så måste det felanmälan hos Telia Kundtjänst.

För de som väljer andra tjänsteavtal felanmäler man hos den som är leverantör.

I samtliga fall kommer fiberföreningen kontaktas om det beror på fel i nätet, men vanligast är att Zitius måste hantera problemet och de kräver att fel felanmäls via Kundtjänst.

Sedan behövs en uppdatering i ett eget meddelande.

Status Stora Askerön

På Stora Askerön har fiberentreprenören AT Installationer redan börjat blåsa mellan kopplingsskåpen och även börjat skarva in i skåpen över nästan hela ön. De ska snart börja montera skarvboxarna på utsidan och börjar med sträckan från bron till Bottentången och Buvik. Sedan kommer de arbeta sig runt ön med 2-3 montörer.

Installation på insidan kommer de kontakta medlemmarna för att göra allteftersom de är klara att starta upp anslutningarna.

Välj gruppavtal

Till er som inte bestämt om ni ska ha gruppavtal från Telia eller ej. Jag kommer skicka ut ett upprop till de som jag inte har besked från nu att bestämma sig och måste jag få besked på mail fiber@renja.se senast den 1/5. Är den någon som redan har en anslutning men vill ha gruppavtal så är det sista chansen att få det då. Efter 1/5 tar jag inte upp fler anmälningar.

Till de på Stora Askerön som jag har noterat att de önskar gruppavtal kommer ett annat meddelande ut i mitten av nästa vecka.

Med vänlig hälsning

Renja Oscarsson

Tfn: 0705 -77 24 57