Förening stämma söndag 24 April

 Kl: 11.00 i Stala Bygdegård

Nu är det dags att ha vår andra årsstämma i föreningen. Det skall bestämmas vilka som skall styra föreningen! Hur går vi vidare! När får vi beslut och när kan vi sätta igång!

Alla medlemmar är Hjärtligt Välkomna.

Askerön/Säckebäck Fiber

Torwald Cullberg
Sekreterare

Kallelse till årstämma 2016-04-24
Årsredovisning 2015 Fiber 160207
Proposition 1 föreningsstämman 2016
Proposition 2 föreningsstämman 2016
Proposition 3 föreningsstämman 2016
Budget 2016 föreningens verksamhet