Här kommer aktuella dokument för genomläsning inför årsstämman.

Årsredovisning för 2019
Styrelsens yttrande 2019
Budget 2020