Här finns samlat de dokument som vi arbetar med just nu.

Ansökan om medlemskap (1 ex. vid ansökan om medlemskap)
Anslutningsavtal fiberanläggning (2 påskrivna ex. vid ansökan om medlemskap)
Mall markupplåtelseavtal
Fiberhandbok_150918_ver2
Installationsanvisn för tomten 180706
GDPR Policy

Projektdokument
Policy projekt fiberanläggning 150712
Projektplan Fiberanläggning
Orust Sparbank lånelöfte enskilda 150728

Föreningens gällande styrdokument
Stadgar gäller from 170426
Lag 1987:667 om ekonomiska föreningar

Årsmöte 2020-06-13
Årsredovisning för 2019
Styrelsens yttrande 2019
Budget 2020
Årsmötesprotokoll 2020 signerat

Extrastämma 2020-02-01
Protokoll Extrastämma Justerat 2020-02-06

Årsmöte 2019-04-06
Årsmötesprotokoll 2019-04-06
Årsredovisning 2018 inscannad
Årsmöte 20190406
Vinstdispositionsförslag 2018
Revisionsberättelse 2018
Projektinfo årsmötet 190406
Presentation- Telia Gruppavtal 2019

Medlemsmöte 2018-05-10
Presentation 180510

Årsmöte 2018-03-17
Årsstämma fiber 180317
Årsredovisning fiber 2017
Revisionsberättelse fiber 2017
Budget 2018

Årsmöte 2017-03-26
Årsmötesprotokoll 170326
Årsredovisning 2016
Budget 2017
Revisionsberättelse för 2016
Proposition 1 o 2 Stadgeändringar o upphandlingmodell
Förslag till nya stadgar rev. 20170313 (antogs på årsmötet)
Dagordning årsmöte 170326

Årsmöte 2016-04-24
Årsmötesprotokoll 20160424
Bilaga 2 Årsredovisning inkl budgetförslag
Bilaga 3 Revisionsberättelse 2016
Bilaga 4 Bildspel info fiberprojektet
Proposition 1 föreningsstämman 2016
Proposition 2 föreningsstämman 2016
Proposition 3 föreningsstämman 2016

Årsmöte 2015-02-01
Årsmötesprotokoll 150201