Askerön/Säckebäcks Fiber Ekonomisk förening är en förening som bildats i syfte att skapa förutsättningar för en fiberlösning för fastigheter inom områdena Varekilsnäs, Skåpesund, Säckebäck samt Stora och Lilla Askerön.

Att dra fiber till fastigheterna öppnar möjlighet till en snabb och tillförlitlig bredbandsuppkoppling med en bandbredd som möjliggör kostnadsbesparingar genom att använda samma uppkoppling för både TV, telefon och internet. Sannolikt kan du även räkna med att värdet på din bostad höjs om tillgång till fiber-optisk internetanslutning finns tillgänglig.

Vi är nu över 290 medlemmar och bygget av fiberanläggningen pågår för fullt.