Hej!

Föreningen har under den senaste tiden kontaktat ett antal medlemmar som saknat avtal för att stämma av om det är aktuellt att skriva avtal eller avvakta. Efter tidigare beslut om att individuellt godkänna avtalen som inkommer så är nästa styrelsemöte inplanerat till den 20/9. Det är fortfarande kvar några att fråga då det är ingångna avtal som styr om fastigheten ska ha del i fiberanläggningen.

Notera att det är fortfarande möjligt att få del av EU-bidrag vid ansökan nu. Vi har sökt för 280 fastigheter och kan höja fram till början av oktober då Jordbruksverket stänger möjligheten att ändra en ansökan.

Det finns en möjlighet att finansiera sin egen anslutningskostnad med ett lån från Orust Sparbank. Det ligger dels i dokument och här finns en länk Orust Sparbank lånelöfte enskilda 150728