Grävlaget kommer börja arbeta vid 20:00 på Stora Askerö-sidan i utvidgningen mot Änga. Dom kommer inte att stå i vägen för trafiken.

Sedan ställer de upp till kl 21:00 då spolbilen kommer stå mitt i vägen för all trafik i ett par omgångar och då står det vakter ute och stoppar trafiken.

Efter detta kommer det vara begränsad framkomlighet förbi brunnslocket vid bron. Kör max 30 km/h, helst ännu långsammare annars tvingas vi lägga ut gupp.

Gubbarna jobbar så dags för att inte stänga av dagtid och hoppas bli helt klara med förläggningen under natten.