Bottentången och Buvik har besökts och från och med måndag 16/12, går tre lag mot Förnäs, Sävelycke och Fiskevik. Så länge det är frostfritt går de fort fram i åkermarken.

Det är dags för alla fibermedlemmar att omgående och tydligt märka var på ytterväggen som fibern skall dras in i fastigheten. Lika viktigt är det att markera (med färg, och/eller pinnar) var el, vatten mm ligger under mark. Gör fritt vid fasaden och underlätta för grävlaget att nå husväggen. Om du inte gjort någon markering, bestämmer grävlaget den placering som de finner lämpligast.

Det är mycket viktigt att fiberföreningen har ditt telefonnummer och kan nå dig. Kontakta Renja om du är osäker på om vi har rätt mobilnummer.

För dig som ännu inte anmält dig som medlem – det går fortfarande!

Kontakta Renja Oscarsson på tel: 070-577 24 57 för att få en offert för din anslutning.

Länkar till viktig information

Installationsanvisning för tomten
Presentation Telias Gruppavtal
Hur man aktiverar sitt abonnemang (gäller dom som valt Telia Gruppavtal)
Hur kommer det att fungera