Nu finns protokollet för årsstämman.
Årsmötesprotokolll 2020 Signerat